Zasady Pobytu NFZ

JAK OTRZYMAĆ SKIEROWANIE Z NFZ DO SANATORIUM?

SKIEROWANIE i AKCEPTACJA NFZ

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe w sanatorium wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, czyli taki, który ma podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Lekarz, który je wystawił, powinien przesłać skierowanie do właściwego ze względu na zamieszkanie pacjenta, wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Może to także zrobić sam zainteresowany. Na kopercie powinien znaleźć się dopisek „Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe”.

Skierowanie musi być zaakceptowane przez fundusz. Aby skorzystać z pobytu konkretnie w naszym sanatorium, można na wniosku wyrazić prośbę o przydzielenie do Sanatorium ZNP. Niemniej ostateczną decyzję w tym względzie podejmuje NFZ.

Potwierdzenie terminu wyjazdu do uzdrowiska powinno trafić do pacjenta nie później niż 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia kuracji.

NFZ pokrywa koszty zabiegów i opieki medycznej oraz częściowo koszty zakwaterowania i wyżywienia. Ubezpieczony zaś ponosi część kosztów wyżywienia i zakwaterowania. 

Kwoty dopłat za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym zależą od sezonu rozliczeniowego zgodnie z zamieszczoną poniżej tabelą wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2022 obowiązującym od 27 kwietnia 2022.

Sanatorium ZNP nie prowadzi rezerwacji miejsc na pobyty NFZ.

RODZAJ ZAKWATEROWANIAODPŁATNOŚĆ W PLN
I okres rozliczeniowy
(od 1 października do 30 kwietnia)
II okres rozliczeniowy
(od 1 maja do 30 września)
Pokój 1-osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 32,6040,90
Pokój 1-osobowy w studiu26,1037,40
Pokój 1-osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 24,9033,20
Pokój 2 -osobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym 19,5027,30
Pokój 2-osobowy w studiu16,5024,90
Pokój 2 -osobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 14,2019,50
Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym12,5014,80
Pokój wieloosobowy w studiu11,90

13,60

Pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego 10,6011,90

Informujemy, że opłata za późniejszy przyjazd i wcześniejszy wyjazd wynosi odpowiednio: 

  • dla pobytów 21-dniowych – 177,70 zł za dobę,

POTRZEBNE DOKUMENTY

Wyjeżdżając do Sanatorium ZNP w Ciechocinku należy zabrać:

  • potwierdzone przez oddział NFZ skierowanie na leczenie,
  • dowód tożsamości,
  • aktualny dowód ubezpieczenia zdrowotnego, 
  • wyniki badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych oraz kart informacyjnych z leczenia szpitalnego, które mogą mieć związek z pobytem w uzdrowisku,
  • leki, które są stale przyjmowane przez kuracjusza,
  • strój sportowy niezbędny podczas zabiegów lub ćwiczeń (włącznie z obuwiem),
  • strój kąpielowy.